Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace aktivní politiky zaměstnanosti

Číslo projektu:
EF692216
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Miriam Kotrusová Ph.D. , Ing. Helena Marešová , Mgr. Marie Táborská , doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. , PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. , Mgr. Danica Schebelle , Mgr. Jan Kubát , Ing. Jana Váňová , PhDr. Pavel Horák Ph.D.
Poskytovatel:
OPZ ESF, MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Úřad práce ČR, MPSV
Trvání od:
2017
Trvání do:
2020
Popis:

V rámci projektu bude vypracován a nastaven komplexní a vnitřně provázaný informační, analytický a monitorovací systém vyhodnocování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) pro veřejné služby zaměstnanosti, který postihne především dopady implementace jednotlivých nástrojů na zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků opatření. Systém bude zahrnovat jak hodnocení vnitřních procesů zajištění využitelnosti vhodných nástrojů APZ, tak také hodnocení vnějších podmínek včetně organizačních a koordinačních procesů zajištění užití nástrojů APZ. V systému hodnocení efektivity tak budou zohledněny i faktory, které ovlivňují hodnocené dopady. Vypracovaný systém vyhodnocování efektivnosti služeb APZ umožní pravidelné měření a vyhodnocování nástrojů a opatření APZ včetně cílených programů, dále pak efektivity dopadů na klienty, a to s ohledem na požadavky hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Výsledky vyhodnocování umožní ÚP ČR a MPSV informované rozhodování na základě empirické evidence.

Seminář/workshop konaný dne 17. 12. 2018

V rámci semináře/workshopu byly partnerům projektu a odborné veřejnosti představeny dosavadní výstupy projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ , financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. V průběhu akce proběhla diskuze, jejíž závěry se promítly do finální podoby výstupů, publikovaných následně ve formě monografií.

Seminář konaný dne 11. 12. 2019

V rámci semináře byly partnerům projektu představeny průběžné výstupy z KA04 projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ. V závěru semináře byl partnerům projektu (MPSV, ÚP ČR) poskytnut prostor pro odbornou diskusi.

Prezentace:

Prezentace-Cílenost hlavních nástrojů APZ (s důrazem na dlouhodobě nezaměstnané a nízkokvalifikované) v roce 2014 a 2015

Prezentace-Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ v ČR – Hodnocení cílenosti a dopadové hodnocení

Prezentace-Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ v ČR

Prezentace-Účastníci rekvalifikačních kurzů vroce 2017 v Jihomoravském kraji (2. dotazníkové šetření) – Gender Budgeting

Prezentace-Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ v ČR- KA 04 Mapování procesů, postupů a podmínek implementace APZ

Prezentace-Autonomie liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v JmK – Factorial Survey Experiment

Klára Kalíšková-IDEA při NHÚ Av ČR

Vystoupení na workshopu CERGE-EI: O lidech ze základním vzděláním a jak si vedou na trhu práce  
Dne 22. 5. 2018 vystoupil prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. na workshopu, který organizoval CERGE-EI. Přednáška k problematice „Cílenost hlavních nástrojů APZ na nízkokvalifikované v roce 2014 a 2015″ zahrnovala dosavadní poznatky, získané zejména výzkumem probíhajícím v rámci projektu Vyhodnocování efektivity a účinnosti realizace APZ. Záznam akce možno shlédnout zde: https://www.eduin.cz/clanky/idea-o-lidech-se-zakladnim-vzdelanim-a-jak-si-vedou-na-ceskem-trhu-prace/

 

Online seminář VYHODNOCOVÁNÍ ÚČINNOSTI NÁSTROJŮ AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, konaný dne 30. 11. 2021:

Prezentace-Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ

Prezentace-Vyhodnocení dopadu rekvalifikačních programů 2016

Prezentace-Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v ČR v roce 2016

Prezentace-Přehled výstupů projektu

Prezentace-Vyhodnocení programu VPP v roce 2016

Prezentace-Vyhodnocování společensky účelných pracovních míst realizovaných v roce 2017

Prezentace-Metodika „Systém vyhodnocování účinnosti nástrojů APZ“

Prezentace-Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání

 

Výstupy projektu:

Empirical evaluation of professional traineeships for young people up to 30 years of age

Workshop Metodika pro vyhodnocování účinnosti nástrojů APZ, konaný dne 7. 12. 2020

Metodika „Systém vyhodnocování účinnosti nástrojů APZ“