Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace aktivní politiky zaměstnanosti

Číslo projektu:
EF692216
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D., Ing. Helena Marešová, Mgr. Marie Táborská, doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D., PhDr. Markéta Horáková, Ph.D., Mgr. Danica Schebelle, Mgr. Jan Kubát, Ing. Jana Váňová, PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
Poskytovatel:
OPZ ESF, MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Spolupříjemce:
Úřad práce ČR, MPSV
Trvání od:
2017
Trvání do:
2020
Popis:

V rámci projektu bude vypracován a nastaven komplexní a vnitřně provázaný informační, analytický a monitorovací systém vyhodnocování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) pro veřejné služby zaměstnanosti, který postihne především dopady implementace jednotlivých nástrojů na zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků opatření. Systém bude zahrnovat jak hodnocení vnitřních procesů zajištění využitelnosti vhodných nástrojů APZ, tak také hodnocení vnějších podmínek včetně organizačních a koordinačních procesů zajištění užití nástrojů APZ. V systému hodnocení efektivity tak budou zohledněny i faktory, které ovlivňují hodnocené dopady. Vypracovaný systém vyhodnocování efektivnosti služeb APZ umožní pravidelné měření a vyhodnocování nástrojů a opatření APZ včetně cílených programů, dále pak efektivity dopadů na klienty, a to s ohledem na požadavky hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Výsledky vyhodnocování umožní ÚP ČR a MPSV informované rozhodování na základě empirické evidence.
 
  
Výstupy
 

RÁKOCZYOVÁ, Miroslava, Robert TRBOLA & Ondřej HORA, 2023. Role sankcí v přímé práci s uchazeči o zaměstnání. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Published online September 2023.

 

SIROVÁTKA Tomáš & Miroslava RÁKOCZYOVÁ, 2022. Front-line Work in Activation and Targeting of Re-qualification Programmes: Lessons from the Czech Republic. European Journal of Social Work, 25(1), 162–175.

HORA Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ, Miroslav SUCHANEC, Helena MAREŠOVÁ & Marie TÁBORSKÁ, 2022. Vyhodnocení společensky účelných pracovních míst realizovaných v roce 2017. RILSA Policy Brief, 1/2022.

VYHLÍDAL, Jiří, Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ & Markéta HORÁKOVÁ, 2022. Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací v roce 2016. RILSA Policy Brief, 5/2022.

RÁKOCZYOVÁ, Miroslava, Robert TRBOLA & Tomáš SIROVÁTKA, 2022. Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání. Případová studie na vybraném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. RILSA Policy Brief, 2/2022.

HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC, Markéta HORÁKOVÁ, Helena MAREŠOVÁ & Marie TÁBORSKÁ, 2022. Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017. Praha: VÚPSV.

 

Seminář „Vyhodnocení účinnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti“. 30. listopadu 2021

Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ.

Vyhodnocení dopadu rekvalifikačních programů 2016. Ondřej Hora, Markéta Horáková, Miroslav Suchanec, Miroslava Rákoczyová Tomáš Sirovátka

Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v ČR v roce 2016. Markéta Horáková, Miroslav Suchanec, Ondřej Hora, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka

Přehled výstupů projektu.

Vyhodnocení programu VPP v roce 2016. Jiří Vyhlídal, Helena Marešová, Marie Táborská, Markéta Horáková

Vyhodnocování společensky účelných pracovních míst realizovaných v roce 2017. Ondřej Hora, Markéta Horáková, Miroslav Suchanec, Helena Marešová, Marie Táborská

Metodika „Systém vyhodnocování účinnosti nástrojů APZ“. Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Markéta Horáková, Pavel Horák, Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal

Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání. Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Tomáš Sirovátka

 

Workshop „Metodika pro vyhodnocování účinnosti nástrojů APZ“. 7. prosince 2020

SIROVÁTKA Tomáš, Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Pavel HORÁK, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Robert TRBOLA & Jiří VYHLÍDAL, 2020. Metodika „Systém vyhodnocování účinnosti nástrojů APZ“. Praha: VÚPSV.

 

Seminář. 11. prosince 2019

V rámci semináře byly partnerům projektu představeny průběžné výstupy z KA04 projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ. V závěru semináře byl partnerům projektu (MPSV, ÚP ČR) poskytnut prostor pro odbornou diskusi.

Cílenost hlavních nástrojů APZ (s důrazem na dlouhodobě nezaměstnané a nízkokvalifikované) v roce 2014 a 2015. Markéta Horáková, Tomáš Sirovátka

Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ v ČR – Hodnocení cílenosti a dopadové hodnocení. Ondřej Hora, Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková, Miroslav Suchanec, Miroslava Rákoczyová, Ondřej Dvouletý

Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ v ČR. Miriam Kotrusová, Jan Kubát, Danica Schebelle, Helena Marešová, Marie Táborská, Miroslava Rákoczyová. Robert Trbola

Účastníci rekvalifikačních kurzů vroce 2017 v Jihomoravském kraji (2. dotazníkové šetření). Gender Budgeting. Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová, Lucie Vondráčková

Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ v ČR. KA 04 Mapování procesů, postupů a podmínek implementace APZ. Miriam Kotrusová, Jan Kubát, Danica Schebelle, Helena Marešová, Marie Táborská

Autonomie liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v JmK. Factorial Survey Experiment. Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová

 

Seminář. 17. prosince 2018

V rámci semináře byly partnerům projektu a odborné veřejnosti představeny dosavadní výstupy projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ, financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. V průběhu akce proběhla diskuze, jejíž závěry se promítly do finální podoby výstupů, publikovaných následně ve formě monografií.

 

Seminář „O lidech se základním vzděláním a jak si vedou na trhu práce“ (CERGE-EI). 22. května 2018

Cílenost hlavních nástrojů APZ na nízkokvalifikované v roce 2014 a 2015. Tomáš Sirovátka

 

HORA, Ondřej, 2018. Empirical evaluation of professional traineeships for young people up to 30 years of age. Central European Journal of Public Policy, 18(2), 16–33.