Knihovna

Součástí Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., je oddělení Knihovnicko-informačních služeb, jehož prioritní činností je shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat informace z oblasti trhu práce, zaměstnanosti, sociální politiky, sociální ochrany, problematiky rodiny, statistiky, ekonomie, sociologie a z dalších souvisejících oborů.

Základem oddělení je specializovaná odborná knihovna zajišťující komplexní knihovnicko-informační služby. Fond knihovny je budován se zřetelem na potřeby výzkumu a v současné době zahrnuje přes 21 500 knihovních jednotek. K dispozici jsou zde také odborná periodika a další speciální dokumenty.


Služby

Knihovna primárně slouží vědeckým pracovníkům RILSA, jejích služeb však mohou využít i zájemci z řad studentů a odborné veřejnosti – výpůjčky je nutné objednat předem (via e-mail). Objednané absenční výpůjčky vydáváme v předem domluvený čas ve studovně knihovny. Předem se objednat je nutné i v případě návštěvy knihovny za účelem prezenčního studia.

Knihovna poskytuje meziknihovní výpůjční službu všem knihovnám prostřednictvím Souborného katalogu ČR, případně na základě písemné žádosti.

Knihovna užívá knihovní systém TRITIUS – uživatelům je k dispozici online katalog dostupný z webových stránek RILSA. Starší část fondu získaná před rokem 1994 je prozatím dostupná pouze v lístkovém katalogu knih. Samostatnou databází je Zlatý fond sociální politiky – katalog historicky a odborně významných publikací odrážejících vznik a vývoj české, resp. československé sociální politiky.

V knihovně je k dispozici počítač, internet a kopírovací služba.

Provoz knihovny se řídí výpůjčním řádem (viz PDF).


Otevírací doba

Pondělí8 – 12
Úterý8 – 12
Středa8 – 12

Návštěva knihovny je možná i mimo tuto dobu – po individuální dohodě via e-mail.

Kontakt

Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 211 152 726
E: knihovna@rilsa.cz

Mgr. Martina Trojanová, Ph.D.
vedoucí oddělení
E: martina.trojanova@rilsa.cz