HRS4R/HR Award

HR Excellence in Research Award (HR Award) je prestižní mezinárodní ocenění Evropské komise v oblasti kvality péče o lidské zdroje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Evropská komise oceňuje touto cenou instituce, které pracují na slaďování svých politik v oblasti lidských zdrojů se 40 zásadami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Implementace Charty a Kodexu probíhá v rámci Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R). RILSA v současné době prochází jednotlivými fázemi implementace. Konkrétní postup naleznete v Akčním plánu implementace.

Koordinátor: Milan Šlapák, milan.slapak@rilsa.cz

Přínos implementace HRS4R pro RILSA a jeho výzkumné pracovníky

Implementace principů HRS4R má ambici významně podpořit rozvoj kapacit, znalostí a dovedností zaměstnanců RILSA. Přináší zásadní impulzy a dlouhodobou perspektivu do strategie řízení lidských zdrojů RILSA, která bude plně v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Ocenění pro RILSA a jeho výzkumníky znamená:

  • zvýšení prestiže práce pro RILSA včetně zvýšení atraktivity organizace pro výzkumné pracovníky z tuzemska i ze zahraničí;
  • lepší zapojení do mezinárodní sítě výzkumných organizací;
  • možnost získávat finanční bonifikaci na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu – zvýhodnění v programech TA ČR, HORIZON 2020 apod.;
  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje zlepšením předpokladů pro atraktivní kariéru v oblasti výzkumu s přispěním rozvoje principů a postupů hodnocení a motivace výzkumných pracovníků.

Globálním přínosem pro RILSA a jeho pracovníky bude systematická práce na zlepšování kultury organizace s přispěním implementace principů a nástrojů deklarovaných v souboru stávajících interních dokumentů strategického řízení lidských zdrojů RILSA.
Postup implementace HRS4R bude postupně zveřejňován, a to v souladu s harmonogramem uvedeným v Akčním plánu RILSA.

Realizace

2022 září – listopad

Realizace aktivit počáteční fáze strategie HRS4R – interní průzkum v RILSA zaměřený výhradně do oblasti témat principů a zásad Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků

Fáze 2
2022 srpen

RILSA obdržel ocenění HR Excellence in Research Award (evropský certifikát kvality HR procesů)

Fáze 2
2022 květen

Revize stávajících dokumentů na základě poskytnuté zpětné vazby Evropské komise

Fáze 2
2022 duben

Jmenování členů řídícího týmu a jmenování zástupců zaměstnanců do pracovních skupin

Fáze 1
2022 březen

Poskytnutí zpětné vazby Evropské komise k Akčnímu plánu implementace

Fáze 1
2021 březen

Realizace aktivit počáteční fáze strategie HRS4R – interní průzkum v RILSA zaměřený na témata týkající se principů a zásad Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků

Fáze 1
2021 únor

Zahájení realizace počáteční fáze strategie HRS4R – GAP analýza

Fáze 1
2020 prosinec

RILSA se přihlásil k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a ke Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků

Fáze 1