Zlatý fond sociální politiky

V roce 2010 bylo zahájeno budování databáze Zlatého fondu sociální politiky, která obsahuje významná díla odrážející historický vývoj české, resp. československé sociální politiky. Knihovna RILSA disponuje poměrně rozsáhlým historickým fondem dokumentů z oblasti sociálních věcí, které nejsou zpracovány v automatizované databázi katalogu. Hlavním záměrem tohoto úkolu je soustředit tyto prameny a usnadnit k nim přístup širokému okruhu uživatelů pro vědecké, studijní, badatelské a pedagogické účely. Cílem je vytvoření samostatné databáze s online přístupem z webových stránek RILSA, která bude obsahovat bibliografické záznamy historicky cenných monografií, odborných periodik a dalších významných dokumentů z oblasti sociální politiky, sociálního zabezpečení, sociálního pojištění a trhu práce.

Do Zlatého fondu jsou v první řadě vybírána zásadní díla z fondu knihovny RILSA vydaná od konce 19. století do sedmdesátých let 20. století. Základ tvoří publikace Sociálního ústavu Československé republiky a dále publikace pocházející z fondů knihoven Všeobecného penzijního ústavu, Ústřední sociální pojišťovny, Ústřední národní pojišťovny a Studijního ústavu Státního úřadu sociálního zabezpečení, které byly v minulosti do knihovny RILSA převedeny. Výběr se zaměřuje především na práci významných osobností sociální politiky, na díla, která ovlivnila její vývoj, a na ta, která historii a vývoj v této oblasti dokumentují.