Pro média

RILSA představí výsledky jedinečného výzkumu o odborech a postojích k nim

tisková zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

19. 04. 2024

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) pořádá v úterý 30. dubna 2024 odbornou konferenci a tiskovou konferenci uzavírající mezinárodní projekt „Increasing Capacity of the Trade Unions in the Czech Republic“.

Partnerem tříletého projektu RILSA byla norská výzkumná organizace Fafo (jeden z jejích výzkumných pracovníků vystoupí na konferenci). Cílem projektu je navrhnout možné strategie pro stabilizaci a případné posílení členské základny odborových organizací

Na základě hloubkových rozhovorů a reprezentativního dotazníkového šetření byly mezi odborově neorganizovanými zaměstnanci i mezi stávajícími členy odborů identifikovány motivátory i bariéry vstupu do odborů. Výzkum se zaměřil také na legislativní a institucionální překážky, respektive možnosti kolektivního zastupování osob podnikajících na vlastní účet. Zjištění jsou zde rovněž doplněna o analýzu postojových otázek z výběrového šetření.

Výstupy, které představíme na konferenci, mimo jiné ukážou to, že během posledních deseti let došlo v České republice k výraznému poklesu podílu odborově organizovaných zaměstnanců, a to z 32 % na 13 %. Odbory se však stále stabilně těší důvěře cca dvou pětin obyvatel a zhruba 11 % zaměstnanců uvažuje o vstupu do odborů. Prezentace doloží také to, že i OSVČ bez zaměstnanců mají poměrně silný potenciál odborově se organizovat. Velký je zejména u profesně homogenních skupin, jakými jsou např. novináři, překladatelé, řidiči, umělci apod.

V porovnání se situací před dvaceti lety se výrazně snížilo povědomí o odborech, zároveň narostla sebedůvěra zaměstnanců spojená s přesvědčením, že se ve sporech se zaměstnavateli mohou sami domoci spravedlnosti. Z hodnocení práce odborových organizací v letech 2003 a 2023 nicméně vyplývá, že jejich činnost se profesionalizovala a v těch podnicích, kde působí, vzrostla spokojenost s jejich výkonem i autorita odborových funkcionářů. Osobnost odborového funkcionáře se přitom jeví být klíčová pro získávání nových členů“, uvádí socioložka Renata Kyzlinková, vedoucí výzkumného oddělení RILSA Veřejné politiky a správy.

Pro odbory je obtížné oslovit mladou generaci zaměstnanců, výsledkem toho je problém stárnoucí členské základny. Pokud chtějí odbory svou členskou základnu stabilizovat, musí se vypořádat na jedné straně s otázkou, jak oslovit mladé pracovníky, kteří kladou důraz na nová témata, poptávají nové služby a využívají nové typy komunikace. Na straně druhé musí odbory s tím, jak se proměňuje trh práce, zvážit změnu přístupu k osobám pracujícím v nových a nestandardních formách zaměstnání, s různými typy smluv nebo s využitím online platforem. Výzvou je i přístup odborů k lidem podnikajícím na vlastní účet či pracujícím jako OSVČ, jejichž činnost často vykazuje znaky závislé práce“, upozorňuje ekonomka Jana Váňová rovněž z výzkumného oddělení RILSA Veřejné politiky a správy.

Termín konání konference: v úterý 30. dubna 2024 od 13 hod.; na akci naváže v 16:45 tisková konference

Místo: Rosmarin Business centrum (Dělnická 213/12, Praha 7), konfer. místnost v 1. patře

Forma: hybridní

Registrace účasti: https://vyzkum.vupsv.cz/remark_scripts/rws5.pl?FORM=zkictu Účast na konferenci, prosím, potvrďte nejpozději do 26. dubna 2024.

Kontakt na odborné respondentky pro novináře:

Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D., renata.kyzlinkova@rilsa.cz

Ph.Dr. Štěpánka Lehmann, Ph.D., stepanka.lehmann@rilsa.cz

Ing. Soňa Veverková, sona.veverkova@rilsa.cz


Kontakt pro média

PhDr. Petr Šafařík
e-mail: petr.safarik@rilsa.cz
tel.: +420 777 529 070

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

Aktuality

Přehled aktualit

Výroční zpráva

Výroční zpráva RILSA za rok 2022

Grafické zdroje

Loga a logomarky Rilsa pro digitální užití. ZIP balíček osahuje Logo, logo s vystředěným doplňkovým textem a logomark ve formátech jpg, png, pdf, svg, ai.

Stáhnout všechna loga | ZIP

Link ke stažení obsahuje kompletní balíček log a logomarků jak pro digitální užití (RGB / formáty: jpg, png, pdf, svg, ai), tak i loga pro tisk (CMYK / formáty pdf, ai a PANTONE / formáty pdf, ai)

O nás

Více o nás