Fórum sociální politiky – 02/2023

Fórum sociální politiky 02/2023
Fórum sociální politiky 02/2023 [1,93 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

velice nás těší, že dosud nejobjemnější vydání Fóra sociální politiky vychází před letními dovolenými − tedy v období, kdy bývá více času na „pomalejší čtení“.

[…]

S přáním inspirativního čtení a příjemně stráveného léta
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Redistribuční efekt zdravotního pojištění Daniel Kolek − Alena Maaytová
Přenos výzkumu do praxe − tvorba a implementace metodiky měření kvality paliativní a hospicové péče v ČR Lucie Žáčková − Martin Loučka
Penzijní a stavební spoření Jaroslav Vostatek
RILSA k vyhodnocení dopadů úsporných vládních opatření na české domácnosti RILSA
Činnosti a kompetence sociálních pracovníků v adiktologických službách Miroslav Barták − Dita Štyvarová − Lucie Solovjevová − Martin Smutek − Peter Brnula
Profesní zkušenost sociálního pracovníka s digitálním vyloučením Filip Kruncl
O ospravedlňování Jan Keller
Alain Touraine, a sociologist of the production of society by itself Geoffrey Pleyers
Sociologie bez společnosti? Jan Keller
Dary jako jeden zdroj příjmů nestátních neziskových organizací Marie Dohnalová − Klára Šplíchalová
XXII. mezinárodní konference o rodinné politice Olga Nešporová
Nekrolog za Ing. Petrem Víškem Ladislav Průša
Stát v rozkladu Jan Mertl
Lidská práva starších lidí Vladimír Barák