Článek

O ospravedlňování Jan Keller

Abstrakt

Boltanski, Luc − Thévenot, Laurent: De la justification, les économies de la grandeur. Paris Gallimard 1991, ISBN:9782070722549.

Autoři se věnují způsobům, pomocí nichž lidé ospravedlňují před sebou i před druhými to, co činí. Analyzují tedy základní formy legitimizace našeho chování. Ukazují, že každá z nich funguje na základě jiného binárního kódu, každá má svůj typ hrdiny a svůj typ poraženého. Jejich kniha nám může pomoci pochopit, proč je tak obtížné najít shodu na
klíčových tématech dnešní doby, počínaje migrací přes představy o správně fungující společnosti až po důvody vedení válek.

Přečíst článek