Článek

Lidská práva starších lidí Vladimír Barák

Abstrakt

Bílková, Veronika − Šimáčková, Kateřina − Tymofeyeva, Alla: Lidská práva starších lidí. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 292 stran, ISBN: 978-80-7676-609-9.

Kniha se zabývá lidskými právy starších osob. Autorky v ní čerpají z bohatého teoretického základu a přinášejí rovněž poznatky z praxe. Jedna z autorek je totiž vysoce respektovanou soudkyní zabývající se touto problematikou v Evropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Monografie přibližuje jednotlivé typy lidskoprávních problémů, jimž
starší lidí čelí, a věnuje se i hlavním právním technikách, jež jsou v oblasti spravedlnosti využívány k ochraně lidských práv. Hodnocená publikace je v českých poměrech unikátní. Závěry autorek, podle nichž v Česku absentuje obecná právní úprava práv starších lidí, jsou podloženy precizně provedenými rešeršemi.

Přečíst článek