Článek

Přenos výzkumu do praxe − tvorba a implementace metodiky měření kvality paliativní a hospicové péče v ČR Lucie Žáčková − Martin Loučka

Abstrakt

Článek se zabývá způsobem a výsledky přenosu výzkumu do praxe, a to na příkladu tvorby a implementace metodiky pro měření kvality paliativní a hospicové péče v ČR. První část článku se věnuje východiskům rychle se rozvíjejícího výzkumu, který se zabývá šířením a implementací znalostí do praxe (D&IR) a představuje monitorovací a evaluační rámec RE-AIM. Druhá část textu vyhodnocuje zavádění metodiky do praxe za využití RE-AIM. Dochází k závěrům, že se osvědčilo zapojení uživatelů (user involvement) do přípravy metodiky a její implementace vedla v hospicích ke změně vnímání statistik a úpravám některých procesů. Ukazuje se, že přestože nebyly zcela dodrženy všechny kroky implementace a adherence k termínům byla nízká, může být tato flexibilita v praxi spíše výhodou. Na druhou stranu platí, že pokud nejsou výsledky metodiky prezentovány a diskutovány s hospici, může být vnímání výstupů problematické. Celkově má nově vytvořená metodika potenciál k tomu, aby byla rozšířena do praxe.

Klíčová slova
přenos výzkumu do praxe, implementace, měření kvality, paliativní péče, hospicová péče, RE-AIM
Přečíst článek