Článek

XXII. mezinárodní konference o rodinné politice Olga Nešporová

Abstrakt

Zpráva představuje 22. ročník mezinárodní konference věnované tématům rodinné politiky (18. dubna 2023, Praha). Letošní název zněl „Rodinná politika a přípravy na stárnutí (nejen) mladé generace“. Konferenci pořádal Výbor pro sociální politiku Senátu parlamentu ČR, Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti PSP a Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Rodinným svazem ČR a rakouskými partnery Institut für Ehe und Familie a Hanns Seidel Stiftung.

Přečíst článek