Článek

Stát v rozkladu Jan Mertl

Abstrakt

Bělíček, Jan a kol.: Stát v rozkladu: reportáže z oblastí, na které se od sametové revoluce zapomnělo. Brno: Host, 2021, 195 stran, ISBN 978-80-275-0825-9.

Kniha obsahuje šest reportáží z české sociální reality a dotýká se problematiky regionálního rozvoje, poskytování zdravotní péče, uplatnění lidí na trhu práce a jejich kvalifikační struktury. Formou geograficky ukotvených příběhů ukazuje, kde jsou rezervy v nastavení sociální politiky projevující se jako selhání na mikroúrovni, tedy u jednotlivých
občanů či regionů. Nepřímo poukazuje na celkový stav českého welfare state a skutečnost, že v některých ohledech se deklarovaných cílů v oblasti životní úrovně a kvality života dosud dosahovat nedaří. I když se jedná o novinářský pohled na českou sociální realitu obsahující dílčí příběhy, nikoli odborné analýzy stavu dotčených regionů či osob, může napomoci k lepšímu koncipování české sociální politiky do budoucna a poskytnout čtenářům řadu zajímavých argumentů.

Přečíst článek