Fórum sociální politiky – 6/2008

Fórum sociální politiky 06/2008
Fórum sociální politiky – 06/2008 [1,63 MB] PDF

Vážení čtenáři,

v tomto posledním čísle roku 2008 se vracíme k obvyklé obsahové skladbě i rozsahu našeho časopisu a doufáme, že Vám náš společný „česko-slovenský“ počin z předchozího čísla, jehož cílem bylo zprostředkovat aktuální informace o tom, jak se v uplynulých letech v některých oblastech lišil vývoj v obou republikách, pomohl udělat si o něm alespoň rámcovou představu.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Teorie stárnutí populace a trh práce Petr Dolejší
Harmonizace rodiny a zaměstnání podle formy rodinného soužití Věra Kuchařová
Efekty programů zaměstnanosti v roce 2007 Václav Kulhavý, Tomáš Sirovátka
Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie Petra Murycová
K novele zákona o zaměstnanosti účinné od 1. 1. 2009 Olga Bičáková
Sociální ekonomika – nová oblast výzkumu v České republice Marie Dohnalová
Jak analyzovat a vytvářet veřejnou politiku Antonín Rašek
Seznámit se s koordinací sociálního zabezpečení se vyplatí Iva Chvátalová
Systém ochrany před chudobou je třeba stále přizpůsobovat Helena Lisá
Odhadování vzdělanostních potřeb Ludvík Michalička
Novinky v knižním fondu ČICSO RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku