Článek

Efekty programů zaměstnanosti v roce 2007 Václav Kulhavý, Tomáš Sirovátka

Abstrakt

Tento text se zabývá hodnocením programů zaměstnanosti v ČR v roce 2006−2007: jak programů aktivní politiky zaměstnanosti (dle definice zákona o zaměstnanosti), tak i programů financovaných z Evropského sociálního fondu a individuálních akčních plánů. Analýza se opírá o individuální administrativní data o všech nezaměstnaných v České republice k 1. 1. 2006 (tzv. OK-práce). V analýze je použita metodologie tzv. kvaziexperimentu – pomocí metody párování vybíráme ze skupiny nezaměstnaných ty jedince, kteří jsou na základě známých vlastností shodní s účastníky programů zaměstnanosti. Analýza ukazuje, že programy zaměstnanosti vykazují poměrně slušné výsledky z hlediska efektů programů zaměstnanosti na jedné straně, ale naopak se prokazuje, že stále přetrvává cílenost programů na méně znevýhodněné skupiny (tzv. creaming-off), což dále prohlubuje rozdíly v riziku nezaměstnanosti.

Přečíst článek