Článek

Systém ochrany před chudobou je třeba stále přizpůsobovat Helena Lisá

Abstrakt

Kotýnková, M.: Sociální ochrana chudých v České republice
Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2007. 134 s. ISBN 978-80-245-1302-7

Přečíst článek