Článek

Jak analyzovat a vytvářet veřejnou politiku Antonín Rašek

Abstrakt

Arnošt Veselý a Martin Nekola (eds.): Analýza a tvorba veřejných politik (přístupy, metody a praxe).
Studijní texty.
Praha, Sociologické nakladatelství, 2007. 406 s. 325 Kč. ISBN 978-80-86429-75-5

Přečíst článek