Článek

Seznámit se s koordinací sociálního zabezpečení se vyplatí Iva Chvátalová

Abstrakt

Igor Tomeš a kol.: Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. Beckovy mezioborové učebnice.
Praha, C. H. Beck, 2007. 246 s. ISBN 978-80-7179-622-0.

Přečíst článek