Fórum sociální politiky – 5/2008

Fórum sociální politiky 05/2008
Fórum sociální politiky – 05/2008 [1,74 MB] PDF

Vážení čtenáři,

o záměru vydat společné česko-slovenské číslo jsme Vás informovali letos v únoru. Ve spolupráci se slovenskými autory se nám ho podařilo uskutečnit a výsledek našeho společného snažení máte nyní před sebou. Tentokrát padlo rozhodnutí přiblížit čtenářům vývoj v oblasti chudoby a sociálního vyloučení. Snažili jsme se příspěvky poskládat tak, aby si čtenář mohl udělat představu o vývoji ve vybraných oblastech sociální politiky v obou republikách. Tomu jsme přizpůsobili rozsah i skladbu rubrik, některé v tomto čísle vůbec nenajdete.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Pavel Kofroň
Príjmová chudoba a materiálna deprivácia v Slovenskej republike Daniel Gerbery
Utváření, vývoj a fungování minimální mzdy v České republice Ivo Baštýř
Fungovanie a vývoj minimálnej mzdy v Slovenskej republike Margita Barošová
Role dávek státní sociální podpory při redukci chudoby rodin s dětmi Sylva Höhne
Životné minimum v Slovenskej republike Rastislav Bednárik
Vývoj ekonomiky v České republice a Slovenské republice Jaroslav Kux
Regionální dimenze nezaměstnanosti v České republice Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová
Regionálna dimenzia nezamestnanosti v Slovenskej republike Eneke Hanzelová
Terénní a ambulantní sociální služby: alternativa pobytových zařízení Ivana Bohatá
Transportní rehabilitace zrakově postižených Pavel Wiener
Zaťaženosť domácností starostlivosťou o závislé osoby a dostupnosť sociálnych služieb na Slovensku Bernardína Bodnárová