Článek

Regionální dimenze nezaměstnanosti v České republice Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová

Abstrakt

Nezaměstnanost je v mnoha vyspělých průmyslových zemích nerovnoměrně rozmístěná v závislosti na stupni ekonomického rozvoje jednotlivých regionů nebo menších územních celků. Česká republika tomuto problému čelí také. Regionální nerovnosti se začaly projevovat již na počátku ekonomické reformy. S růstem nezaměstnanosti v době ekonomické recese se uvedené diference prohloubily. I když obnovení hospodářského růstu přineslo zmírnění rozdílů v míře nezaměstnanosti jednotlivých regionů, k jejich úplnému odstranění je nutné zvolit komplexní řešení spočívající v podpoře podnikání (jak velkých, tak malých a středních firem), tvorbě nových pracovních míst stejně jako v podpoře zaměstnatelnosti. V uvedeném článku stručně analyzujeme vývoj regionálních rozdílů v nezaměstnanosti v ČR a jejich velikost. Zároveň se snažíme nastínit doposud uplatňovanou politiku regionálního rozvoje včetně aktivní politiky zaměstnanosti.

Přečíst článek