Článek

Fungovanie a vývoj minimálnej mzdy v Slovenskej republike Margita Barošová

Abstrakt

Slovensko patrí medzi 20 z 27 krajín Európskej únie, ktoré majú ustanovenú určitú formu národnej štatutárnej minimálnej mzdy (do roku 1996 na základe nariadenia vlády, od roku 1996 na základe zákona). Z dôvodov nespokojnosti s existujúcim ustanovením a úpravou minimálnej mzdy došlo počas tohto obdobia k dvom zmenám zákona – k jeho novele v roku 1999 a k prijatiu nového zákona v roku 2007. Minimálna mzda aj ke bola zdrojom búrlivých diskusií na Slovensku, nepovažuje sa za primárny zdroj nezamestnanosti a chudoby na Slovensku. Je to pravdepodobne dôsledok najmä zodpovedného prístupu všetkých doterajších vlád k jej zvyšovaniu. Najväčšia kritika minimálnej mzdy je zo strany zástupcov zamestnávateľov, a to najmä z dôvodov jej väzby na alšie zákony, čo má svoje dôsledky, podľa ich názoru, v každoročnom neúmernom náraste úplnych nákladov práce zamestnávateľov. V tejto súvislosti sa natíska otázka, ako to bude s inštitútom minimálnej mzdy na Slovensku v kontexte s neustále sa prehlbujúcou europeizáciou ekonomických a sociálnych procesov a v kontexte s neustále sa prehlbujúcou globalizáciou.

Přečíst článek