Článek

Vývoj ekonomiky v České republice a Slovenské republice Jaroslav Kux

Abstrakt

Cílem tohoto přehledu není hlubší analýza vývoje české a slovenské ekonomiky v uplynulém období a hodnocení příčin jak vnějšího, tak vnitřního rázu – zaměření vládních politik a jejich ekonomických a sociálních dopadů, ale poukázat na základě konkrétních dat na shody či rozdíly v ekonomickém vývoji obou zemí s cílem poskytnout tak čtenáři alespoň základní informace o současné ekonomické situaci a vývoji v obou zemích. Současně je nutné si uvědomit, že ekonomický a sociální vývoj byl v prvých dvou letech po osamostatnění v roce 1993 v obou republikách do značné míry ovlivněn průběhem transformace ekonomiky počátkem devadesátých let v rámci tehdejšího společného československého státu, charakterizovaným především poklesem HDP a propadem zaměstnanosti, nebývale vysokým růstem inflace a poklesem reálných mezd. Z uvedených příčin, ale též z praktických důvodů nedostatku vhodných srovnatelných dat je charakteristika vývoje v obou republikách uváděna až od roku 1995.

Přečíst článek