Ohlasy výzkumů RILSA v médiích: k datům o socioekonomické situaci Romů a o majetkové nerovnosti v ČR

Ohlasy výzkumů RILSA v médiích: k datům o socioekonomické situaci Romů a o majetkové nerovnosti v ČR

13. 05. 2024

V nedávné době referovala masmédia například o těch výzkumech RILSA, které se zabývaly sběrem kvantitativních dat o situaci Romů, majetkovými nerovnostmi nebo finančními poměry českých rodin. Opět zde přinášíme i odkazy na plné verze příslušných studií a na projekty Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA).

29. dubna se konala veřejná prezentace završující projekt RILSA Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti. Seznam Zprávy, nejčtenější český zpravodajský web, na to téma přinesl obsáhlý článek čerpající z referátů, které výzkumnice z RILSA přednesly na výše zmíněné dubnové prezentaci.

Novináře zaujaly zejména tyto čtyři tematické okruhy: vysoký podíl romské populace s pouze základním vzděláním; prekérnost pracovních smluv („násobně více osob z romské populace oproti obecné populaci pracuje na dobu určitou“); nejistoty a nerovnost v oblasti bydlení („každý desátý žije bez vlastní kuchyně nebo kuchyňského koutu. Podle Sčítání lidu z roku 2021 přitom to samé lze říct jen o 0,5 procenta obecné populace“) a násobně vyšší ohrožení chudobou („47 procent respondentů žije v domácnostech, které se ocitají v příjmové chudobě. Obecně se přitom v chudobě nachází zhruba desetina populace“). Zájemce o danou problematiku odkazujeme i na obsáhlou tiskovou zprávu k danému projektu RILSA.

Deník – v úhrnu svých regionálních mutací jedno z nejčtenějších českých periodik – se ve svém tištěném vydání 11. května znovu věnoval majetkovým nerovnostem a jejich vnímání českou populací, a to na základě studie autorů z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Zjištění pro Deník komentoval jeden ze spoluautorů daného výzkumu, ředitel RILSA Robin Maialeh.

Studie Robina Maialeh a Filipa Červenky otištěná v mezinárodním vědeckém časopise Analyses of Social Issues and Public Policy, na níž Deník odkazuje, je dostupná zde.

Pro ty, kteří by se chtěli s danou problematikou rámcově seznámit v českém jazyce, opět uvádíme tiskovou zprávu shrnující závěry semináře RILSA Česká společnost a ekonomické nerovnosti z 6. 12. 2023.

Znovu upozorňujeme i na volně dostupnou plnou verzi ppt prezentace, kterou výzkumníci představili na uvedeném prosincovém semináři.

Novinky, druhý nejčtenější český zpravodajský web, ve svém článku o finanční situaci českých domácností čerpal i informací, které zazněly na dubnovém veřejném semináři, na němž výzkumnice z RILSA představily Zprávu o rodině 2023. Znovu zde nabízíme i prezentaci z tohoto semináře.