Úspěšně proběhl seminář RILSA ke Zprávě o rodině 2023

Úspěšně proběhl seminář RILSA ke Zprávě o rodině 2023

09. 04. 2024

S velkým ohlasem se setkal veřejný seminář, který uspořádal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) 4. dubna 2024. Akce, jejímž ústředním tématem byla hlavní zjištění nedávno zveřejněné Zprávy o rodině 2023, přilákala jak prezenčně, tak online na šest desítek odborníků působících ve sféře rodinné politiky a rodinného chování. Úvodního slova se ujala náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Šárka Jelínková. Prezentaci si nenechali ujít ani novináři z předních českých médií.

Hlavní část semináře tvořily prezentace autorek Zprávy o rodině 2023. Socioložky z týmu rodinné politiky RILSA Jana Paloncyová, Sylva Höhne, Naděžda Křečková Tůmová, Kamila SvobodováLucie Vidovićová představily hlavní demografické trendy v rodinném chování za uplynulé tři roky. Zaměřily se také na výsledky unikátního sociologického šetření realizovaného RILSA mezi více než třemi tisícovkami českých rodin s dětmi, a to s akcentem na dopady ekonomické krize do jejich každodenního života.

Prezentována byla nejen struktura příjmů a výdajů rodin pečujících o děti a jejich celková ekonomická situace, ale i názory rodičů na nástroje pomoci státu rodinám. Autorky představily i strategie, které rodiny zvolily pro zvládnutí masivního nárůstu cen, k němuž docházelo od roku 2022. Prezentace byla doplněna o vybraná zjištění z projektu Život ve stáří zaměřeného na život seniorů. Tento projekt nabízí nejen aktuální vhled do dané problematiky, ale také srovnání s výsledky obdobného šetření z roku 2002.

Po prezentaci výsledků následovala živá a podnětná diskuse zaměřená především na demografické trendy a hodnocení dostatečnosti státní podpory a pomoci rodinám, včetně služeb primární prevence. Na přítomné zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí směřovaly dotazy na chystanou úpravu sociálních dávek a na postup jejich digitalizace.

Veřejné semináře, na kterých jsou prezentovány výstupy projektů řešených RILSA, jsou pořádány pravidelně. O jejich konání informují jak internetové stránky, tak sociální sítě této veřejné výzkumné instituce. Tamtéž jsou volně dostupné i všechny publikační výstupy RILSA.

Z prvních mediálních ohlasů semináře ke Zprávě o rodině 2023 doporučujeme obsáhlý článek na iDNES.cz.

Dále zde nabízíme:

– plné znění Zprávy o rodině 2023,

– prezentaci z veřejného semináře ke Zprávě o rodině 2023,

– tiskovou zprávu RILSA k vydání Zprávy o rodině 2023 a k veřejnému semináři,

– publikace a sociální sítě RILSA (Facebook,  X/TwitterLinkedIN).