Veřejné politiky a správa

Oddělení Veřejné politiky a správy se zabývá výzkumem komplexních vazeb mezi veřejnými institucemi, jejich politikami a občanskou společností. Specifičností oddělení je multidisciplinární přístup k veřejným politikám zejména v gesci resortu MPSV, ovšem s reflexí jejich přesahu i do dalších souvisejících oblastí. Výzkumný tým oddělení se soustředí zejména na aplikovaný výzkum, v němž je zkoumáno utváření životních a pracovních podmínek pod vlivem konkrétních veřejných politik. Mezi výzkumnými tématy týmu tak najdeme například nalezneme problematiku sociálního dialogu a industriálních vztahů, témata z oblasti zdraví, bydlení, dalšího/celoživotního vzdělávání, genderu apod. Důležitou kapitolou veřejných politik je sledování migrace a integrace cizinců ve společnosti.

Výzkumná pracovnice a vedoucí oddělení
T:+420 211 152 752