Mgr. Danica Schebelle

Výzkumná pracovnice
T:+420 211 152 773
Biografie

Danica Schebelle vystudovala odbor Sociologie na Filozofické fakultě Trnavské univerzity. V současné době studuje doktorský studijní program Sociologie na Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V červnu 2003 absolvovala vědeckou stáž v rámci mezinárodního projektu Síťování malých a středních podniků v Japonsku a v zemích Střední Evropy (Sasakawa Peace Foundation). V roce 2016 předsedala hodnotící komisi působící v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022. V rámci svého odborného zaměření se intenzivně věnovala zejména analýze trhu práce, rozvoji lidských zdrojů, politice zaměstnanosti, síťování sociálních služeb, pracovní migrace. Během posledních dvanácti let je její zájem obrácen prioritně k aplikovanému výzkumu, konkrétně k tématu integrace cizinců žijících na území ČR a rozvoji integrační politiky. Od roku 2020 je hlavní řešitelkou projektu „Integrace cizinců z třetích zemí v ČR“ (MV ČR).

Vybrané publikace
  • SCHEBELLE, Danica, Jan KUBÁT, Lucie CVIKLOVÁ & Milan TUČEK, 2022. Mezikulturní povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území Hlavního města Prahy. Praha: RILSA.
  • SCHEBELLE, Danica, Jan KUBÁT, Jarmila MAREŠOVÁ, Ivana OLECKÁ & Jan ŽOFKA, 2020. Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • SCHEBELLE, Danica, Jan KUBÁT & Pavel BAREŠ, 2020. Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • SCHEBELLE, Danica, Jan KUBÁT & Pavel BAREŠ, 2018. Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • SCHEBELLE, Danica & Jan KUBÁT, 2017. Proces integrace rodin cizinců do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace. Praha: VÚPSV, v. v. i.