Ing. Jana Váňová

Výzkumná pracovnice
T:+420 211 152 776
Biografie

Jana Váňová má zkušenosti s projektovým řízením, řízením fondů EU a realizací komplexních projektů financovaných EU v oblasti budování kapacit, zaměstnanosti a vzdělávání. Svou pracovní kariéru zahájila v roce 1998 na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, kde byla zodpovědná především za projekty Phare realizované v rámci resortu MPSV s důrazem na problematiku trhu práce, politiky zaměstnanosti, sociální politiky, dalšího vzdělávání, důchodové reformy atd. Podílela se také na nastavení struktury ESF v České republice a po vstupu České republiky do Evropské unie se podílela na implementaci ESF. Od roku 2004 byla zaměstnána jako expertka na ESF v rámci společnosti ÖSB Consulting GmbH ve Vídni v Rakousku, od roku 2005 se podílela na přípravě OP ESF pro programové období 2007 až 2013 v České republice. Jako asistentka generální sekretářky pro vyjednávání NSRR se v letech 2006 až 2007 podílela na přípravě dokumentů vztahujících se ke strategickému cíli: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost. V letech 2008 až 2018 se podílela na řadě projektů zaměřených na problematiku trhu práce, zaměstnanosti a/nebo vzdělávání na různých pozicích (vedoucí projektu, expert, hodnotitel).

Vybrané publikace
  • KOTÍKOVÁ, Jaromíra, Arno KRAUS, Jarmila MODRÁ, Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Jana VÁŇOVÁ, Petr VÍŠEK & Helena VYCHOVÁ, 2019. Dopady digitalizace, automatizace a digitalizace na trh práce, vzdělávání a sociální systémy – zahraniční poznatky. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KOTÍKOVÁ, Jaromíra, Arno KRAUS, Jarmila MODRÁ, Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Jana VÁŇOVÁ, Petr VÍŠEK & Helena VYCHOVÁ, 2019. Dopady digitalizace, automatizace a digitalizace na trh práce, vzdělávání a sociální systémy – rešerše dokumentů. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KOTÍKOVÁ, Jaromíra, Renata KYZLINKOVÁ, Jana VÁŇOVÁ, Soňa VEVERKOVÁ, Helena VYCHOVÁ, 2019. Flexibilní formy práce – sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KOTRUSOVÁ, Miriam, Jan KUBÁT, Danica SCHEBELLE, Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ & Jana VÁŇOVÁ, 2019. Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie II. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava, Miriam KOTRUSOVÁ, Pavel HORÁK, Jan KUBÁT, Helena MAREŠOVÁ, Danica SCHEBELLE, Marie TÁBORSKÁ, Robert TRBOLA & Jana VÁŇOVÁ, 2019. Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie I. Praha: VÚPSV, v. v. i.