PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D.

Výzkumná pracovnice
T:+420 211 152 753
Biografie

Štěpánka Lehmann vystudovala obor Sociologie a ekonomie na Filosofické fakultě UK (Ph.D., 2016). V roce 2009 absolvovala studijní pobyt na polské Jagiellonian University (Trans-Atlantic Summer Institute pořádaný University of Minnesota), dále na Université de Genève (říjen 2004 až červenec 2005) a Université Paul Valéry v Montpellier (říjen 2002 až únor 2003). Zaměřuje se na pracovní podmínky v ČR a v EU, pracovní dobu a její souvislosti, sociální dialog, trh práce a problematiku neúplných rodin a porozvodové péče o děti. V letech 2008 až 2011 přednášela na Fakultě humanitních studií a Filosofické fakultě UK. Je korespondentkou Eurofound a IR Share.

Vybrané publikace
  • KROUPA, Aleš, Renata KYZLINKOVÁ, Štěpánka LEHMNAN, Jan SEDLÁR, Ondřej ŠPAČEK & Soňa VEVERKOVÁ, 2020. Zkracování pracovní doby. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • ANXO, Dominique, Jean-Yves BOULIN, Jorge CABRITA, Greet VERMEYLEN, Štěpánka LEHMNANN, RENÉ LEHMANN & Agnes PARENT-THIRION, 2017. Working Time Patterns for Sustainable Work. Luxembourg: Publications Office of the European Union
  • LEHMANN, Štěpánka & Jana HAVLÍKOVÁ, 2015. Predictors of the Availability and Variety of Social Care Services for Older Adults: Comparison of central European Countries. Journal of Social Service Research, 41(1), 113–132
  • HÁLA, Jaroslav, Monika ČAMBÁLIKOVÁ, Štěpánka PFEIFEROVÁ, Radek PÍŠL, Jan VÁCHA & Soňa VEVERKOVÁ, 2013. Systémy sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • PFEIFEROVÁ, Štěpánka, Martin LUX, Tomáš DVOŘÁK, Jana HAVLÍKOVÁ, Martina MIKESZOVÁ & Petr SUNEGA (eds.), 2013. Housing and Social Care for the Elderly in Central Europe: WP3 Main Findings Report. Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic