Mgr. Jan Kubát

Výzkumný pracovník
T:+420 211 152 772
Biografie

Jan Kubát vystudoval sociální geografii na Přírodovědecké fakultě UK. V rámci svého odborného zaměření se věnuje pracovní migraci, neregulérní ekonomické migraci, politice zaměstnanosti a analýze trhu práce. V posledních deseti letech stojí v centru jeho zájmu aplikovaný výzkum integrace cizinců zejména z třetích zemí a rozvoji politiky integrace cizinců žijících na území ČR.

Vybrané publikace
  • SCHEBELLE, Danica, Jan KUBÁT, Lucie CVIKLOVÁ & Milan TUČEK, 2022. Mezikulturní povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území Hlavního města Prahy. Praha: RILSA.
  • SCHEBELLE, Danica, Jan KUBÁT, Jarmila MAREŠOVÁ, Ivana OLECKÁ & Jan ŽOFKA, 2020. Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • BAREŠ, Pavel, Milada HORÁKOVÁ, Jan KUBÁT & Danica SCHEBELLE, 2015. The Life Situation of Young Migrant Men and their Integration in the Czech Republic. Analysis of National Data Gathered in the Migrant Menĺs Well-Being in Diversity Project. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • UHEREK, Zdeněk, Pavel BAREŠ, Veronika BERANSKÁ, Stanislav BROUČEK, Milada HORÁKOVÁ, Blanka KISSOVÁ, Jan KUBÁT & Danica SCHEBELLE, 2014. Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity. In. Culturologia – The Journal of Culture, 3(1), 52–56.