Ing. Soňa Veverková

Výzkumná pracovnice
T:+420 211 152 755
Biografie

Soňa Veverková vystudovala hospodářskou politiku s vedlejší specializací na peněžní ekonomii a bankovnictví na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Odborně se zaměřuje zejména na sociální dialog, kolektivní vyjednávání a industriální vztahy.

Vybrané publikace
  • VEVERKOVÁ, Soňa, 2021. Enhancing the Social Partners and Social Dialogue in the New World of Work in the Czech Republic. In. The New World of Work. Challenges and Opportunities for Social Partners and Labour Institutions. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 155–187.
  • LEHMANN, Štěpánka & Soňa VEVERKOVÁ, 2021. Industrial Relations and Social Dialogue. Czechia: Working Life in the COVID-19 Pandemic 2020. Dublin: Eurofound.
  • KYZLINKOVÁ, Renata, Petr POJER & Soňa Veverková, 2019. Nové formy zaměstnávání v České republice. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KYZLINKOVÁ, Renata, Petr POJER & Soňa Veverková, 2017. Industrial Relations in the Czech Republic: Recent Developments and Future Challenges. Prague: RILSA.