Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.

Výzkumná pracovnice a vedoucí oddělení
T:+420 211 152 752
Biografie

Renata Kyzlinková vystudovala magisterské obory Sociologie na Filosofické fakultě UK a Demografie na Přírodovědecké fakultě UK, kde následně pokračovala v doktorském studiu (Ph.D., 2010). Absolvovala vědecké a studijní pobyty na na University of Otago na Novém Zélandu (2003) a Max Planck Institute for Demographic Research v německém Rostocku (2000). Její specializací je společensko-vědní výzkum v oblasti pracovních podmínek, sociálního dialogu a organizace práce. Vzhledem ke svému vzdělání v oboru demografie se realizuje i v projektech, které se zaměřují na oblast rodinné politiky, potažmo na problémy týkající se propojení obou sfér, tj. pracovního a rodinného života. Pracovně je zapojena v řadě mezinárodních projektů. Od roku 2005 je společně se svým týmem národní korespondentkou evropské výzkumné nadace Eurofound.

Vybrané publikace
  • KYZLINKOVÁ, Renata, 2021. Industrial Relations and Social Dialogue: Working Life during the COVID-19 Pandemic as Observed through National Research Data. Working paper (WPEF21058). Dublin: Eurofound
  • KROUPA, Aleš, Renata KYZLINKOVÁ, Štěpánka LEHMANN, Soňa VEVERKOVÁ, Ondřej ŠPAČEK & Jan SEDLÁR, 2020. Zkracování pracovní doby. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KYZLINKOVÁ, Renata, Petr POJER & Soňa VEVERKOVÁ, 2019. Nové formy zaměstnávání v České republice. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KYZLINKOVÁ, Renata & Anna ŠŤASTNÁ, 2018. Fatherhood in a Changing Society: Shifts in Male Fertility Patterns. Sociological Research Online, 23(2), 328–353