Trh práce

Výzkumný tým oddělení se zaměřuje na řešení problematiky trhu práce, a to zejména v oblasti politiky zaměstnanosti, jejího nastavování a realizace, včetně vyhodnocování účinnosti jejích nástrojů. Výzkumný tým se rovněž věnuje otázkám spojeným s nezaměstnaností, zaměstnaností a postavením vybraných sociálních skupin na trhu práce. Stranou výzkumné činnosti nezůstávají samozřejmě ani otázky tykající se vývoje nabídky a poptávky po pracovní síle, pracovní migrace či integrace cizinců na českém pracovním trhu.

Výzkumný pracovník a vedoucí oddělení
T:+420 549 496 559