doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Výzkumný pracovník
Oddělení:Trh práce
T:+420 549 494 880
Biografie

Robert Jahoda vystudoval obor Finance na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně, kde navázal doktorským studiem veřejné ekonomie (Ph.D., 2005). Absolvoval vědecké a studijní pobyty na University of Greenwich v Londýně (březen až duben 2007), Central European University v Budapešti (srpen 1999), University College v Dublinu a Roskilde University v dánském Roskilde (únor až duben 1998). V roce 2015 se habilitoval. Zaměřuje se zejména na veřejné finance a sociální transfery a jejich cílenost. Věnuje se také trhu práce. Od roku 1998 působí na Katedře veřejné ekonomiky Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně, kterou v současné době vede.