prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Výzkumný pracovník
Biografie

Tomáš Katrňák vystudoval sociologii na Fakultě sociálních studií v Brně (Ph.D., 2002). V roce 2009 se habilitoval a o deset let později získal profesuru. Působí na Katedře sociologie FSS MU v Brně, kterou v současné době vede. Jeho hlavní odborný zájem je soustředěn na problematiku sociální nerovnosti a třídní analýzy – konkrétně na rozdíly mezi společenskými vrstvami a důvody jejich vzniku. Rovněž se věnuje sociální nerovnosti a aspektům, které ji ovlivňují (vzdělání, vzdělání rodičů, finanční zázemí apod.). Zabývá se také problematikou partnerských vztahů, především mezi mladými lidmi.

Vybrané publikace
  • KATRŇÁK, Tomáš & Barbora HUBATKOVÁ, 2022. Transitional Inequality Offset: Educational Expansion and Inequality of Educational Opportunity in European Countries between 2000 and 2018. European Sociological Review, 38(6), 882–903
  • KATRŇÁK, Tomáš & Barbora HUBATKOVÁ, 2022. Does Educational Expansion Decrease Suicide Rates in European Countries? The Compositional Effect in Educational Stratification of Suicides. Quality & Quantity, 56(3), 923–947
  • KATRŇÁK, Tomáš & Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, 2020. Change in Prevalence or Preference? Trends in Educational Homogamy in Six European Countries in a Time of Educational Expansion. Social Science Research, 91, September, 1–15
  • FÓNADOVÁ Laura, Tomáš KATRŇÁK & Natálie SIMONOVÁ, 2019. The Czech Republic: From Ethnic Discrimination to Social Inclusion in the Educational System. In. The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. 2nd edition. Cham: Palgrave Macmillan, 379–419
  • KATRŇÁK, Tomáš & Tomáš DOSEDĚL, 2019. Is Education Becoming a Weaker Determinant of Occupation? Educational Expansion and Occupational Returns to Education in 30 European Countries. Sociologický časopis, 55(6), 821–851