PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Výzkumná pracovnice
Oddělení:Trh práce
T:+420 549 493 904
Biografie

Markéta Horáková vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU v Brně (Ph.D., 2011). V roce 2004 absolvovala studijní pobyt na maďarské Univerzitě Miskolc. V centru jejího odborného zaměření je trh práce – věnuje se zejména politice zaměstnanosti a trhu práce, nezaměstnanosti, vzdělávání a vzdělávací politice. V současné době je garantkou bakalářského studijního programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje na FSS MU v Brně. Zde také přednáší sociální politiku, vzdělávací politiku, služby zaměstnanosti a politiku trhu práce.

Vybrané publikace
  • HORÁKOVÁ, Markéta & Gabriela VACEKOVÁ, 2022. Dopady pandemie Covid-19 a zvyšování cen energií na sociální situaci obyvatel Znojma a opatření přijatá ke zmírnění těchto dopadů. Brno: Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií MU.
  • HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ & Tomáš SIROVÁTKA, 2019. Diversity of Youth Policy Regimes and Early Job Insecurity – Towards an Integrated Approach. In. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe. Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 138–157.
  • HORÁK, Pavel & Markéta HORÁKOVÁ, 2017. Childcare Policy in the Czech Republic and Norway: Two Countries, Two Paths with Many Possibilities. Central European Journal of Public Policy, 11(2), 43–60.
  • SIROVÁTKA, Tomáš, Greve BENT, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ & Ondřej HORA, 2014. Innovation in Social Services. The Public-private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. Burlington: Ashgate.
  • HORÁKOVÁ, Markéta & Pavel HORÁK, 2013. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Sociológia: Slovak Sociological Review, 45(2), 128–149.