Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc.

Výzkumný pracovník
Oddělení:Trh práce
T:+420 549 497 342
Biografie

Miroslav Suchanec vystudoval sociální politiku a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU v Brně (Ph.D.), kde v současné době působí jako odborný asistent. Zabývá se výukou základů statistické analýzy dat, kvantitativního výzkumu a evaluačního výzkumu. Výzkumně se angažuje v oblasti evaluace dopadu české aktivní politiky zaměstnanosti.

Vybrané publikace
  • SUCHANEC, Miroslav & Karel ĎÁSEK, 2019. Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory. Sociální práce/Sociálna práca, 19(3), 100–116
  • ĎÁSEK, Karel a Miroslav SUCHANEC, 2018. Generational Differences in Work values – Impression or Reality? The Case of Czech Generations X and Y. Ekonomika Management Inovace, 10(2), 36–52
  • HORA, Ondřej & Miroslav SUCHANEC, 2015. Diskuze metodických postupů při evaluaci dopadu aktivní politiky zaměstnanosti ČR na datech OKpráce. Evaluační teorie a praxe, 3(1), 1–31
  • HORA, Ondřej & Miroslav SUCHANEC, 2015. Pracovní stres a pracovní vypětí v podnikových organizacích. Economics Management Innovation, 7(2), 53–72