prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Výzkumný pracovník a vedoucí oddělení
Oddělení:Trh práce
T:+420 549 496 559
Biografie

Tomáš Sirovátka vystudoval obor Sociologie a politická ekonomie na Filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (dnes MU, Brno). V roce 1991 nastoupil jako odborný asistent na Ekonomicko-správní fakultu MU, kde o dva roky později získal hodnost kandidáta věd a v roce 1997 se habilitoval. V letech 1993 až 1994 zde zastával funkci proděkana. Na Ekonomicko-správní fakultě působil do roku 1998, kdy přešel na nově založenou Fakultu sociálních studií MU. V letech 1998 až 2000 stál v čele katedry Sociální politiky a sociální práce a v letech 2000 až 2005 Institutu pro sociální otázky. Na FSS MU byl v letech 2004 až 2008 proděkanem. Od roku 2001 je vedoucím brněnské pobočky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. V roce 2003 byl jmenován profesorem. K jeho hlavním badatelským zájmům patří sociální politika, trh práce, nezaměstnanost a problematika sociálního vyloučení. Ve svých pracích se zaměřuje na oblast politiky zaměstnanosti a její souvislosti s dalšími oblastmi sociální politiky, srovnávací studie sociální politiky a její širší souvislosti. V současné době je členem vědecké rady Fakulty sociálních studií MU, vědecké rady Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, redakční rady Acta Oeconomica Poznaneinsia (Economická Universita, Poznań), redakční rady Sociology of Thought and Action (Vilnius University), předsedou redakční rady Fóra sociální politiky a členem Rady a programového výboru (Katholieke Universiteit Leuven, Institute for Social Law). Od roku 2007 je členem sítě nezávislých expertů European Social Policy Network při Evropské komisi, která zpracovává pravidelné zprávy o situaci v oblasti sociální politiky v jednotlivých zemích EU a jejich srovnání.

Vybrané publikace
  • SIROVÁTKA, Tomáš & Miroslava RÁKOCZYOVÁ, 2022. Front-line Work in Activation and Targeting of Re-qualification Programmes: Lessons from the Czech Republic. European Journal of Social Work, 25(1), 162–175
  • HORA, Ondřej & Tomáš SIROVÁTKA 2020. Why Targeting Matters: The Apprenticeship Program for Youth in the Czech Republic. Social Policy and Administration, 54(7), 1198–1214
  • SIROVÁTKA, Tomáš & Vojtěch RIPKA, 2020. Hybridisation and Diversification. Welfare System Developments between 1993 and 2018 in the Czech Republic. In. Routledge Handbook of European Welfare Systems. 2nd ed. London: Routledge, 91–109
  • SIROVÁTKA, Tomáš, Martin GUZI & Steven SAXONBERG, 2019. Satisfaction with Democracy and Perceived Performance of the Welfare State in Europe. Journal of European Social Policy, 29(2), 241–256
  • SIROVÁTKA, Tomáš & Jana VÁLKOVÁ, 2018. Attitudes towards Childcare Policies, Policy Feedback and Path Dependency. Czech Republic Contrasted to Norway. International Journal of Social Welfare, 27(3), 282–293