doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Výzkumný pracovník
Oddělení:Trh práce
T:+420 549 493 892
Biografie

Ondřej Hora vystudoval obor Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU v Brně (Ph.D., 2008). Oblastmi jeho odborného zájmu jsou trh práce, aktivní politika zaměstnanosti a evaluační výzkum. V letech 2005 až 2023 přednášel na FSS předměty Sociální politiku, Evaluační výzkum a Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací. V roce 2022 byl na FSS MU jmenován docentem.

Vybrané publikace
  • HORA, Ondřej & Tomáš SIROVÁTKA, 2021. How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged: Evidence from the Czech Republic. In. Labour Market Institutions and Productivity: Labour Utilisation in Central and Eastern Europe. London: Routledge, 260–283.
  • DVOULETÝ, Ondřej & Ondřej HORA, 2020. Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice. Politická ekonomie, 68(2), 142–167.
  • HORA, Ondřej & Tomáš SIROVÁTKA, 2020. Why Targeting Matters: The Apprenticeship Program for Youth in the Czech Republic. Social Policy and Administration, 54(7), 1198–1214.
  • HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ & Tomáš SIROVÁTKA, 2019. Diversity of Youth Policy Regimes and early Job Insecurity – Towards an Integrated Approach. In. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 138–157.
  • SIROVÁTKA, Tomáš, Henk SPIES, Jana VÁLKOVÁ & Ondřej HORA, 2018. Comparing Innovative Policies and Practices for Activating Young People. In. Effective Interventions for Unemployed Young People in Europe. London: Routledge, 173–191.