Sociální politika a sociální práce

Výzkumný tým oddělení ve svém bádání významně propojuje základní a aplikovaný výzkum. Zabývá se analýzami celkového směřování sociální politiky, hodnocením politik zaměstnanosti, sociálních služeb a sociální práce. Věnuje se rovněž analýzám intervencí zaměřených na sociální začleňování, redistribuci příjmů a aktivní stárnutí. Posuzuje přiměřenost opatření zjišťovaným potřebám, naplňování standardů a kvality, hledá a hodnotí vhodné postupy implementace intervencí, jejich zacílení a efektivnost.

Výzkumná pracovnice a vedoucí oddělení
T:+420 602 515 886