Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.

Výzkumná pracovnice
Biografie

Jana Havlíková vystudovala obory Sociologie, Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU v Brně, absolvovala studijní pobyt na Otto-Friedrich-Universität v Bambergu (říjen 2004–září 2005). V červenci 2003 se zúčastnila International Summer School in Philosophy and Politics: Challenges to Democracy v italské Cortoně pořádané vídeňským Institute for Human Science. Odborně se zaměřuje zejména na politiku sociálních služeb, kvalitu v sociálních službách, nezaměstnanost a životní běh. V letech 2017 až 2022 byla v rámci projektu SoCaTel – A Multi-stakeholder Co-creation Platform for Better Access to Long-term Care Services (https://www.socatel.eu/) členkou poradního orgánu. Jako mezinárodní expert působí v Agentúře na podporu výskumu a vývoja SK. Rovněž je recenzentkou akademických statí pro časopisy Sociální práce/Sociálna práca a British Journal of Social Work.

Vybrané publikace
  • HAVLÍKOVÁ, Jana & Olga HUBÍKOVÁ, 2022. Výsledky v sociální práci a jejich vztah ke kvalitě výkonu sociální práce. Sociální práce/Sociálna práca, 22(3), 89–106.
  • HAVLÍKOVÁ, Jana, 2020. Zdroje znalostí využívané sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty. Sociální práce/Sociálna práca, 20(5), 108–126.
  • HAVLÍKOVÁ, Jana, 2019. České základní školy v měnící se společnosti: nazrála již doba na zavedení školní sociální práce? Sociální práce/Sociálna práca, 19(5), 121–135.
  • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina & Jana HAVLÍKOVÁ, 2016. Current Developments in Social Care Services for Older Adults in the Czech Republic: Trends Towards Deinstitutionalization and Marketization. Journal of Social Service Research, 42(2), 180–198.
  • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina & Jana HAVLÍKOVÁ, 2015. The Potential of Domiciliary Care Service in the Czech Republic to Promote Ageing in Place. European Journal of Social Work, 18(1), 65–80.