doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Výzkumná pracovnice
Biografie

Kateřina Kubalčíková vystudovala sociologii a sociální politiku a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU v Brně, absolvovala studijní pobyty na Hogeschool de Horst v nizozemském Driebergen (1995 a 2000) a Universität Regensburg (2001). V roce 2019 se habilitovala. Zabývá se politikou sociálních služeb a sociálním službami pro seniory. Rovněž se věnuje komunitnímu plánování. Od roku 2001 působí na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně, kterou v současné době vede. Je členkou redakční rady časopisu Sociální studia/Social Studies.