Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.

Výzkumná pracovnice
Biografie

Miroslava Rákoczyová vystudovala veřejnou ekonomiku na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně a následně pokračovala v doktorském studium sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU v Brně (Ph.D., 2006). Je také absolventkou bakalářského studia sociologie na téže fakultě. Zúčastnila se studijních pobytů na Roskilde Universitet v dánském Roskilde a na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Odborně se zaměřuje na trh práce, aktivní politiku zaměstnanosti, sociální vyloučení a sociální začleňování. Dlouhodobě se zajímá o postavení cizinců v České republice a od roku 2020 se podílí také na vytváření metodiky sběru dat o romské populaci v ČR. V letech 2000 až 2007 přednášela na FSS MU v Brně.

Vybrané publikace
  • SIROVÁTKA, Tomáš & Miroslava RÁKOCZYOVÁ, 2022. Front-line Work in Activation and Targeting of Re-qualification Programmes: Lessons from the Czech Republic. European Journal of Social Work, 25(1), 162–175.
  • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava & Robert TRBOLA (eds.), 2009. Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
  • SIROVÁTKA, Tomáš & Miroslava RÁKOCZYOVÁ, 2009. The Impact of the EU Social Inclusion Strategy: the Czech Case. In. Post-Communist Welfare Pathways: Theorizing Social Policy Transformations in Central and eastern Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 199–214.