Ing. Robert Trbola

Výzkumný pracovník
Biografie

Robert Trbola vystudoval ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně, absolvoval studijní pobyt na Katholieke Universiteit v Lovani (leden až květen 1996). Předmětem jeho odborného zájmu jsou zejména trh práce, pracovní migrace, sociální integrace, sociální vyloučení a systém sociální ochrany obyvatelstva. V současné době působí na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně a Vyšší odborné škole sociálně právní v Brně.

Vybrané publikace
  • HUBÍKOVÁ, Olga, Jana HAVLÍKOVÁ, Robert TRBOLA & Libor MUSIL, 2022. Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce. Praha: RILSA.
  • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava, Robert TRBOLA & Tomáš SIROVÁTKA, 2021. Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání: Případová studie na vybraném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Praha: VÚPSV, v. v. i. – Výzkumné centrum Brno.
  • HAVLÍKOVÁ, Jana, Olga HUBÍKOVÁ, Libor MUSIL & Robert TRBOLA, 2021. Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV, v. v. i. – Výzkumné centrum Brno.
  • TRBOLA, Robert & Miroslava RÁKOCZYOVÁ, 2011. Barriers to Integration of Immigrants and Integration Policy in the Czech Republic with Focus on Stakeholders and Their Co-operation. Migracijske i etničke teme, 27(1), 77–104.
  • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava & Robert TRBOLA (eds.), 2009. Sociální integrace přistěhovalců v ČR. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).