Fórum sociální politiky – 2/2009

Fórum sociální politiky 02/2009
Fórum sociální politiky – 02/2009 [1,16 MB] PDF

Vážení čtenáři,

ráda bych Vás informovala o tom, že jsme připravili zvláštní číslo elektronické verze našeho časopisu v angličtině. Redakční rada do něj vybrala pět článků z předchozích dvou ročníků, které do jisté míry  reprezentují obsahovou náplň časopisu. Protože hlavním cílem tohoto počinu bylo představit časopis zahraničním čtenářům, obsahuje rovněž anglická resumé všech článků vydaných v letech 2007–2008.
Zvláštní číslo naleznete na adrese https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/FSPEnglish-2008.pdf.
Dále bych Vás chtěla upozornit, že druhé číslo tištěné verze našeho časopisu je rozšířeno o přílohu charakterizující výzkumy realizované v průběhu roku 2008 pracovníky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Cílem je přiblížit zájemcům alespoň rámcově jejich výsledky. Podrobnější informace můžete nalézt v závěrečných zprávách z jednotlivých výzkumů zveřejněných v elektronické podobě na webových stránkách ústavu.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Dlouhodobé reformy sociálního blahobytu a sociálně-politické vládnutí Martin Smutek
Český trh práce z hlediska vybraných forem flexibility a kvality pracovního života Ondřej Hora
Flexibilní pracovní režimy jako nástroj kombinace pracovního a rodinného života Lenka Formánková, Alena Křížková
Starostlivosť o odkázané osoby v novej slovenskej legislatíve Lýdia Brichtová, Kvetoslava Repková
Penzijní připojištění je bez státních dotací neprodejné Jaroslav Vostatek
Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 Štěpánka Pollnerová
K vývoji výdělků za rok 2008 Jan Vlach
Muži na rodičovské dovolené Kamila Svobodová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku