Článek

K vývoji výdělků za rok 2008 Jan Vlach

Abstrakt

Český statistický úřad zveřejnil 9. března 2009 zprávu pod názvem „Průměrná mzda vzrostla ve 4. čtvrtletí o 8,3 %, Mzdy – 4. čtvrtletí 2008“1. Průměrný hrubý měsíční výdělek na přepočtené stavy v organizacích s více než 20 zaměstnanci dosáhl úrovně 24 282 Kč, tj. přírůstek 8,5 % proti předchozímu roku2. Vlivem vysoké inflace se však reálný výdělek zvýšil o pouhá 2,1 %, což bylo nejnižší tempo od roku 2000. V samotném 4. čtvrtletí absolutní úroveň nominálního hrubého výdělku představovala 26 188 Kč s mezičtvrtletním přírůstkem 9,9 %. První komentáře na zpravodajských serverech a v novinách se pozastavily nad vysokou úrovní a tempem průměrného výdělku v minulém roce v podmínkách ekonomické krize a zejména nad jeho úrovní ve 4. čtvrtletí 2008. Důvody hledaly ve výplatě odstupného.

Přečíst článek