Článek

Dlouhodobé reformy sociálního blahobytu a sociálně-politické vládnutí Martin Smutek

Abstrakt

Sociální státy Evropy jsou v dlouhodobém procesu přerodu, jenž souvisí se změnami v základních charakteristikách společnosti. Revoluční období přechodu od industriální k post-industriální společnosti si v rámci evropských sociálních států vyžádalo vznik nových forem vládnutí, způsobů řízení a správy veřejných politik. Přehledová stať věnuje pozornost reformám welfare (reformám otázek sociálního blahobytu). Vymezuje hlavní typy reforem, které je možné v soudobé Evropě identifikovat, a věnuje se jejich možným souvislostem s režimy sociálního státu, v jejichž rámci se odehrávají. V závěru stati je uvedena charakteristika modelu sociálně-politického vládnutí (governance) postaveného na třech navzájem propojených řádech (úrovních).

Přečíst článek