Fórum sociální politiky – 2/2008

Fórum sociální politiky 02/2008
Fórum sociální politiky – 02/2008 [1,26 MB] PDF

Vážení čtenáři,

máte před sebou již druhé číslo druhého ročníku našeho časopisu, v němž jsme se pokusili o větší obsahovou a žánrovou pestrost a rozšířili ho o přílohu, v níž přibližujeme výsledky výzkumů realizovaných VÚPSV, v. v. i., v roce 2007.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Analýza cílů veřejných programů v současné veřejné a sociální politice z nitroorganizační perspektivy Pavel Horák, Václav Kulhavý
Některé aspekty vnitrogenerační redistribuce v základním důchodovém systému Štěpánka Pollnerová
Role EQUAL při vytváření a uplatňování úspěšných modelů flexicurity
Projekt Příležitostná registrovaná práce
Diskriminace v zaměstnání
Přirozené klasifikace ekonomických činností s použitím dat ČSÚ a SÚIP (Datamining v BOZP – shlukování OKEČ) Jarmila Tesková
Zaměstnávání cizinců v ČR a jejich integrace Jiří Vyhlídal, Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Pavel Kofroň
Harmonizace priorit obecní politiky v oblasti sociálních služeb s aktuálními potřebami Pavel Bareš
10 let rozvoje dobrovolnictví: rehabilitace občanských ctností PhDr. Jiří Tošner
Sociální dopady klimatických změn
Sociální politika se neustále vyvíjí Ladislav Průša
Na téma zrakového postižení Ladislav Průša
Novinky v knižním fondu ČICSO RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku