Článek

Analýza cílů veřejných programů v současné veřejné a sociální politice z nitroorganizační perspektivy Pavel Horák, Václav Kulhavý

Abstrakt

Od konce 80. let minulého století je možné identifikovat v evropských i mimoevropských zemích velké množství vládních reforem, které se snaží o zavedení nových způsobů organizace a řízení ve veřejné a sociální politice v duchu idejí tzv. „new governance“. Cílem autorů je předložit ucelené poznatky o tématu zkoumání cílů veřejných programů ve veřejné a sociální politice, které jsou v praxi realizovány státními i nestátními subjekty na lokální úrovni. Jde totiž o oblasti, kde dochází k jejich klíčovým změnám. Pokusili se identifikovat typy cílů u veřejných programů a organizací, které je realizují, a typy změn těchto cílů a následně je vysvětlit.

Přečíst článek