Článek

Zaměstnávání cizinců v ČR a jejich integrace Jiří Vyhlídal, Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Pavel Kofroň

Abstrakt

Česká republika se během posledních dvaceti let proměnila ze země, kde emigrace převažovala nad imigrací, v zemi, která se stále častěji stává pro migranty cílovou. Jejich příchod a usazování s sebou nese jak nesporné klady, tak i výzvy, kterým je třeba čelit. Jednou z těchto výzev je integrace legálních imigrantů do české společnosti. V předkládaném textu se zabýváme rolí zaměstnavatelů zahraničních zaměstnanců v tomto procesu.

Přečíst článek