Článek

Sociální politika se neustále vyvíjí Ladislav Průša

Abstrakt

Vojtěch Krebs a kol.: Sociální politika. 4. přeprac. vyd. Praha, ASPI, 2007, 503 s.

Přečíst článek