Článek

Přirozené klasifikace ekonomických činností s použitím dat ČSÚ a SÚIP (Datamining v BOZP – shlukování OKEČ) Jarmila Tesková

Abstrakt

Státní správa shromažďuje ve svých informačních systémech množství údajů, které pak klasicky – formou statistik, přehledů a odpovědí na „ad hoc dotazy“, formulované se znalostí struktury dat – zpracovává. Prudký rozvoj technologií v poslední době však umožňuje i jiný typ práce s daty – hledání skryté informace, tzv. datamining.

Přečíst článek