Fórum sociální politiky – 04/2023

Fórum sociální politiky 04/2023
Fórum sociální politiky 04/2023 [3,05 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

máte před sebou čtvrté letošní číslo Fóra sociální politiky (FSP) vydané po přechodu našeho časopisu na pouze elektronickou formu. Jak vidíte, FSP nyní přichází v nové grafické podobě. Budeme rádi, když nám případně poskytnete zpětnou vazbu i ohledně ní.

[…]

S přáním všeho dobrého do nového roku
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Retrospektivní komparativní analýza dopadu zrušené superhrubé mzdy do veřejných rozpočtů v kontextu se změnou v rozpočtovém určení daní Jiří Vopátek
Kritéria hodnocení závislosti pro přiznání příspěvku na péči v České republice a Německu Lucie Kamrádová
Z aktivit RILSA RILSA
Analýza vztahu minimální mzdy a některých makroekonomických ukazatelů v ČR Pavel Janíčko
Aktuální otázky postavení zaměstnanců v individuálních pracovněprávních sporech Petr Frischmann
Koupený čas Jan Keller
Zpráva o konferenci RELIK 2023 Tereza Frömmelová
Vytvoření komplexního monitorovacího a evaluačního rámce pro předškolní vzdělávání a péči v České republice Alexandra Lacinová – Kamila Hejnák Vlčková
Zpráva o konferenci Sociální politika 2023 Vladimír Barák
Hrdinové kapitalistické práce v Evropě: Etika na papíře a etika v praxi Kateřina Nedbálková
Nová publikace RILSA RILSA
Fakta a trendy v současné české společnosti Jan Mertl